Нашите Продукти

Череша

Обикновена череша /Cerasus avium L./ Дърво с височина до 35 м и диаметър до 60 см. Обикновената череша е бързорастящ вид. Живее до 90 години. У нас се среща в цялата страна като единично дърво или на малки групи в състава на широколистните и смесени насаждения. Дървесината е с широко червено-кафяво ядро и тясна светлочервеникава беловина. Годишните кръгове са широки и ясно очертани. Тя е твърда, умерено тежка /660 кг/м3/ и еластична. Цени се много в производството на музикални инструменти, мебелното производство, стругарството, бъчварството, резбарството и др. Дървесината е ценна, също както ореховата, поради редкостта си и красотата на текстурата.

Размери - паркет: дължина - от 200 мм до 800 мм ширина - от 40 мм до 80 мм дебелина - 22 мм

Размери - паркет тип дюшеме: дължина - от 400 мм до 1600 мм ширина - от 95 мм до 120 мм дебелина - 22 мм

 
 
 
 
 
Keep in touch with us

Можем да ти помогнем! Обади се!