Нашите Продукти

Бук

Обикновен бук /Fagus silvatica L./

На височина обикновеният бук достига до 30 - 40 м, а високо в планините може да добие и храстовидни размери. В нашата страна обикновеният бук е широко разпространен в почти всички планини.

Той е взискателен към условията на месторастене. Силно сенкоиздръжлив е и бавнорастящ, особено в млада възраст. Дълговечността му при благоприятни условия е около 300 години. Качествена, твърда дървесина - 720кг/м3, която поради естеството си претърпява първична обработка - парене.

Източен бук /Fagus oriantalis Lipsky/ Достига на височина до 40 м. В България видът се среща най-масово в Странджа и Източна Стара планина и отчасти в Източните Родопи. Изкачва се до 700-800 м н.в. Расте на богати и влажни почви. Дървесината е със същите технологични характеристики както обикновения бук.

Размери - паркет: дължина - от 200 мм до 800 мм ширина - от 40 мм до 80 мм дебелина - 16 и 22 мм

Размери - паркет тип дюшеме: дължина - от 700 мм до 2500 мм ширина - от 95 мм до 150 мм дебелина - 22 мм

 
 
 
 
 
 
Keep in touch with us

Можем да ти помогнем! Обади се!