Нашите Продукти

Ясен

Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.) Дърво с височина до 40 м, с широка корона. Полският ясен е бързорастящ вид. Пределната му възраст е около 300 години. У нас расте предимно в равнините и предпланините докъм 800 м н.в. Настанява се покрай реките, като често влиза в състава на лонгозните гори, но макар и по-рядко се среща и на по-сухи и каменисти терени. Дървесината му е висококачествена, тежка 745 кг/м3, жилава и здрава. Намира приложение в корабостроенето, самолетостроенето, вагоностроенето и в други области.

Размери - паркет: дължина - от 200 мм до 1200 мм ширина - от 40 мм до 95 мм дебелина - 16 и 22 мм

Размери - паркет тип дюшеме: дължина - от 700 мм до 2500 мм с възможност за дължина до 4000 мм ширина - от 110 мм до 180 мм с възможност за ширина до 215 мм дебелина - 22 мм

 
 
 
 
 
 
Keep in touch with us

Можем да ти помогнем! Обади се!