Нашите Продукти

Дъб

Обикновен /летен/ дъб /Quercus robur L./ Представлява дърво от първа величина с височина до 40-50 м и дебелина на стъблото до 2 м. Образува мощна широка, неправилна корона, разположена ниско при свободно растящите дървета. Обикновеният дъб е с голямо значение за горското стопанство като един от основните дървесни видове в долния лесорастителен пояс на нашата страна. Дървесина - здрава, твърда, плътна - 790кг/м3.

Горун /зимен/ дъб /Quercus petraea Liebl./ Горунът е дърво от първо величина и може да достигне височина повече от 40 м. и диаметър над 1 м. В България горунът расте по предпланинските и планинските склонове до 1600 м н.в. Той е бавнорастящ дървесен вид, издържащ на варовик в почвата и на почвеното засушаване, също както обикновенния дъб, здрава, плътна дървесина с голямо стопанско значение.

Размери - паркет: дължина - от 200 мм до 1200 мм ширина - от 40 мм до 95 мм дебелина - 16 и 22 мм

Размери - паркет тип дюшеме: дължина - от 700 мм до 2500 мм с възможност за дължина до 4000 мм ширина - от 110 мм до 180 мм с възможност за ширина до 215 мм дебелина - 22 мм

 
 
 
 
 
 
Keep in touch with us

Можем да ти помогнем! Обади се!