Информация

Методи на поставяне на паркет

А) метод на грундиране - този способ е сигурен и икономичен. Грундът се полага с помощта на руло, до пълното му поемане от замазката. Вторият пласт се поставя след изсъхване на първия (5-6 часа). След изсъхване на вторият слой, се прави настилка с лепило, което не съдържа вода. Грундът втвърдява замазката, прахът залепва добре, постига се изолация на влагата. След изсъхване на втория слой грунд, паркета се полага чрез лепене с полиуретаново лепило.

Б) метод на забиване - задължително се прилага, когато дължината на паркета е над 160 см. Характерното при него е, че в замазката се поставят елементи с трапецовидна форма от масивна дървесина, в които в последствие паркета се фиксира чрез заковаване с винтове;

В) друг метод на монтаж на паркет, е върху плоскости от различен материал (OSB, MDF, талашит и др.), върху който паркета се лепи със специални полиуретанови лепила, като допълнително може да се фиксира в тази подложка чрез винтове;

Г) ако искате да поставите паркета в помещения с повишена влажност като кухни или помещения граничещи с басейни или бани, трябва да се вземат допълнителни мерки за защита от влагата :

  • * върху замазката се нанася грунд против влага;
  • * залепват се плоскости от водоустойчив фазер със специално двукомпонентно полиуретаново лепило;
  • * върху тези плоскости паркета се лепи със същото лепило;
  • * по време на лакирането се полагат вместо обичайните три слоя, пет слоя лак;
  • * пространството между паркета и стената се запълва със специална монтажна пиана;

Д) масивният паркет, може да бъде поставен върху вече съществуваща настилка: теракот, мрамор и мозайка, като за целта първо се нанася грунд от два компонента след което се полага паркета със специално двукомпонентно лепило, предназначено за гладки повърхности;

Д) масивният паркет, може да бъде поставен върху вече съществуваща настилка: теракот, мрамор и мозайка, като за целта първо се нанася грунд от два компонента след което се полага паркета със специално двукомпонентно лепило, предназначено за гладки повърхности;

 


ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ НАСТИЛКАТА

А) проверете ВиК инсталацията и отстранете течовете;

Б) температурата на околната среда по време на поставянето, не трябва да е по-малко от 15°С;

В) всички строителни работи с изключение на поставяне на последния слой боя, трябва да са приключили;

Г) дограмата и стъклата по прозорците, трябва да са поставени, за да се контролира влагата в помещението;

Д) за да се постигне баланс на паркета с влагата на околната среда, паркета трябва предварително да се извади от амбалажа;

Е) трябва да се избере полиуретаново лепило с 2 компонента;

З) масивният паркет се нарежда паралелно на дължината на помещението;

И) след приключване на поставянето на паркета, се изчаква най-малко три седмици и тогава се цикли и лакира;

Й) по краищата на стените се оставя празно пространство от 1,5 - 2 см;

К) желателно е да се работи с екип, специализиран в поставянето на паркет;

 

ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ

А) Циклене се прави с едра пясъчна шкурка до ситна.Второто циклене се прави с по-ситна пясъчна шкурка, третото с най-ситна;

Б) След фугирането отново се третира с финна шкурка;

В) След последното циклене прахът от повърхността трябва добре да се почисти;

Г) Лакира се на три пласта с помоща на валяк, между лаковото покритие се шлайфа междинно;

При цикленето и лакирането трябва да се спазва този ред и последователност.

 


ГРИЖИ ЗА ПАРКЕТА

А) под мебелите трябва да се поставят гумени предпазители, за да се избегне издраскване на паркета;

Б) почиствайте с прахосмукачка или с леко влажна платнена материя;

В) обърнете внимание, паркета да не се мокри, ако се разлее вода,веднага избършете;

Г) да се поддържа температура от 18С° до 23С° и относителна влажност на въздуха в помещенията от 40% до 60% ;

При спазване на тези условия може да постигнете желания резултат.

Keep in touch with us

Можем да ти помогнем! Обади се!